Utile

Actele necesare vanzarii unui imobil

1. Actul de proprietate al vânzătorului ( Contract vanzare-cumparare, Titlu de proprietate, Contract de schimb, Donație, Hotărâre judecătorească, Act de adjudecare, etc.)
2. Schita cadastrala- intocmita de un inginer cadastral si avizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
3. Incheierea de intabulare
4. Actele de identitate ale părților si certificatele de casatorie
5. Certificatul energetic
6. Certificatul de atestare fiscală pentru vanzare - se obţine de la Direcția de Impozite si Taxe Locale-Primaria Iasi
7. Adeverința de la Asociația de Proprietari, care sa ateste plata datoriilor la utilităti (trebuie enumerati furnizorii de utilitati care se platesc la asociatie) - trebuie semnata de presedinte si administrator
8. Adeverinta de la Salubris, daca nu este inclus in Asociatia de Proprietari
9. Ultima factura cu chitanta de la E-ON energie electrica si de la E-ON gaze naturale, daca exista contor de gaz separat.
10. Extrasul de carte funciară se obține de către notarul la care s-a programat tranzacția

NOTĂ:

Cumparatorul plateste onorariul pentru autentificarea contractului de vanzare.
Intabularea ulterioară vânzării si extrasul informativ se obțin tot de către notarul la care se face tranzacția, fiind exclusiv pe cheltuiala cumpărătorului. Acestea se vor elibera ca urmare a înscrierii noului proprietar în Cartea Funciară.

Schimbă status client